Компанийн соёл

Компанийн соёл

Корпорацийн алсын хараа

Хүмүүсийн сүнс

Гол утга нь

Гол утга нь

Ард түмний цахилгаан бараа, ард түмэнд үйлчил.

Корпорацийн алсын хараа

Корпорацийн алсын хараа

Дэлхийд алдартай цахилгааны компани болох.

Корпорацийн эрхэм зорилго

Корпорацийн эрхэм зорилго

Дэлхийн хүмүүст аюулгүй цахилгаан бүтээгдэхүүн нийлүүлэх.

Аж ахуйн нэгжийн сүнс

Аж ахуйн нэгжийн сүнс

Эв нэгдэл, шаргуу хөдөлмөр, анхдагч, шинэчлэл.

Аж ахуйн нэгжийн зорилго

Аж ахуйн нэгжийн зорилго

Дэлхийн жишигт нийцсэн үндэсний брэндийг бий болгож, дэлхийн шилдэг 500 аж ахуйн нэгж байгуулна.

Соёлын цөм

Соёлын цөм

Гаднах тойрог ба дотоод дөрвөлжин, бага түлхүүр, эрч хүчтэй.

Ард түмний тангараг

Ард түмний тангараг

Бид шаргуу сурч, шаргуу ажиллах ёстой;бид хуулийг дагаж мөрдөж, брэндийг хайрлах ёстой;бид нэгдэж, шаргуу ажиллах, анхдагч, шинийг санаачлах ёстой;ард түмэнд үйлчлэх цахилгаан хэрэгсэл.

P

Хүмүүс Хүмүүс, үйлчлүүлэгчид, үйлчлүүлэгчдэд хамгийн их үнэ цэнийг бий болгодог.

E

Эрэл хайгуул, инноваци, эцэс төгсгөлгүй эрэл хайгуул, мөнхийн шинэчлэл.

O

Боломж Боломж, боломж, үргэлж боломжийг ашигла, хүн бүрт боломж бий.

P

Төгс төгөлдөр байдал, шилдэг байдал, өөрийгөө давж гарах, шилдэгийг эрэлхийлэх.

L

Сурах Сурах, хуваалцах, суралцах байгууллага байгуулах.

E

Хүлээгдэж буй хүлээлт, алсын хараа, нийтлэг алсын харааг бий болгох, идеал руу тэмүүлэх!